1. Nordisk Club Schweiz er en takorganisasjon for alle aktive nordiske klubber i Sveits
  2. Nordisk Club Schweiz byr på et nettverk av samarbeid mellom klubbene, de skandinaviske ambassadene, skandinaviske kirkene og våre sponsorer.
  3. Nordisk Club Schweiz utfører denne oppgaven gjennom å:
    • Føre et adresseregister som kommuniseres via vår hjemmeside
    • Årlig arrangere en Nordisk Weekend Nordisk for vårt nettverket
    • Gjennom en klubbmeddelelse sende ut informasjon til nettverket om løpende aktiviteter