1. Nordisk Club Schweiz är en paraplyorganisation för i Schweiz verksamma nordiska klubbar. 
  2. Nordisk Club Schweiz erbjuder ett nätverk för samarbete mellan klubbarna, de skandinaviska ambassaderna, de skandinaviska kyrkorna och sponsorer. 
  3. Nordisk Club Schweiz fullgör denna uppgift genom att: 
    • föra ett adressregister, vilket kommuniceras via vår hemsida
    • en gång om året ordna en Nordisk Weekend för detta nätverk
    • via ett Klubbmeddelande informera nätverket om löpande aktiviteter