Nordisk Club Schweiz blir lagt ned

På den ektraordinære delegerteforsamlingen i Thun 26 Mars 2017 ble det besluttet å legge ned klubben

Klubmeddelelse april 2017 Referat Thun 26.3.2017


Bildene fra vennskapsmøtet
i Luzern 2016

Årsberetning 2016

Protokoll 2016

www.nordiskclubschweiz.ch